APDI_MENU
formats

ปี2557


โครงการใจเขาใจเรา57

โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน TOEIC ครั้งที่ 1

โครงการเปิดโลกความรู้มุ่งสู่ธุรกิจการบิน ครั้งที่ 3

โครงการเปิดโลกความรู้มุ่งสู่ธุรกิจการบิน ครั้งที่ 2

โครงการเปิดโลกความรู้มุ่งสู่ธุรกิจการบิน ครั้งที่ 1

โครงการการบินสานฝัน ปันอักษร ครั้งที่ 6

โครงการฝึกอบรมพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายกรบิน Bhutan Airlines

โครงการภาษาฝรั่งเศส

โครงการ Intensive English Course

โครงการ Better TOEIC Score

โครงการBetter English Course

โครงการทัศนศึกษาพระที่นั่งวิมานเมฆและโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

โครงการทัศนศึกษาเมืองโบราณ พิพิธพันธ์เอกชนกลางแจ้งแห่งสยามประเทศ

สัมมนาในรายวิชา AL.452 SEMINAR IN AIRLINE BUSINESS

กีฬานักศึกษาใหม่ Freshy Games 2014

โครงการเสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 2

โครงการเสวนาอาชีพคนการบิน ครั้งที่ 1

บริษัทสยามแอร์ ทรานสปอร์ต ฝึกอบรมนักบิน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส‎ฝึกพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

โรงเรียนเกษมพิทยาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมรับน้องใหม่

โครงการใจเขาใจเรา

ประชุมร่วมอาจารย์สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

งานเสวนาวิชาการ

เรียนภาษาจีน

โครงการจับมือไปด้วยกัน สานฝันคนการบิน

โครงการ TPQI

ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

โครงการ TFT นักศึกษาจีน

Bye Nior

ปัจฉิมนิเทศ

โครงการ Flight experience

โครงการสิงคโปร์

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

เปิดโลกความรู้มุ่งสู่ธุรกิจการบิน่

ทัศนศึกษาเชียงใหม่

เกษมเกมส์

งานพิธีประสาทปริญญา 2557

สัปดาห์วิชาการ

Home Uncategorized ปี2557
สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ถ.ร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์: 02-904-2222 ต่อ 2230 E-Mail: kbuapdi@gmail.com